Câu chuyện hôm nay, khoá đào tạo nguồn nhân lực cấp cao được may đo riêng cho doanh nghiệp đối tác kinh doanh đa ngành.
Chương trình được xây dựng trên nền tảng khoá Lãnh đạo tinh hoa của Học Viện Happy Women nhưng thiết kế điều chỉnh lại theo nhu cầu & đặc thù riêng của Doanh nghiệp.
Cứ thế thôi, mỗi ngày chúng tôi cố gắng mang những điều tốt nhất cho học viên và thành quả sẽ đến một cách tự nhiên.
 
 
293555336_10218641856992552_6327148811596134873_n.jpg294101594_10218641858512590_7629890702956313871_n.jpg293658295_10218641858952601_2442012558106371803_n.jpg293944438_10218641859032603_9044240858148718916_n.jpg293688100_10218641858872599_7439593709352647735_n.jpg