Bản lĩnh của Doanh nhân, doanh nghiệp là khả năng ứng biến khi thị trường thay đổi. Đặc biệt trong bối cảnh số hoá tăng cao, năng lực học tập suốt đời là năng lực lõi quan trọng tạo nên một doanh nhân thành công thời kỳ mới.
Năm 2023 là một năm kinh tế chạm đáy quá sâu, nhưng với ý chí mạnh mẽ của người dẫn đầu, và văn hoá học tập bền bỉ của hệ thống, Ruby Group vẫn không ngừng thay đổi chiến lược phân phối, sáng tạo trong phương pháp thị trường & liên tục huấn luyện để đồng bộ và nâng cao năng lực của đội ngũ lãnh đạo.
Có hẹn hôm nay với các lãnh đạo chủ chốt của Ruby Group với một chủ đề vô cùng thú vị nằm trong chiến lược mở rộng kênh phân phối giai đoạn 2023 - 2024 của Tập Đoàn Ruby Group nhằm hỗ trợ đại lý/NPP trên Toàn Quốc ra hàng đều đặn mỗi ngày.
Quyết chiến, quyết thắng & không ngừng học tập hoàn thiện là văn hoá của Ruby Group chúng tôi.🔥
379987823_10220807416530187_6086374980539089434_n.jpg378863450_10220807505812419_6871751389239765556_n.jpg380057540_10220807487691966_6823776674514070832_n.jpg376421847_6517640741684089_700621628211162_n.jpg379187999_10220807489772018_2965663752255159035_n.jpg379005767_10220786822535350_6014585151907947536_n.jpg374536679_6460173084095179_4109224255727769646_n.jpg379987823_10220807416530187_6086374980539089434_n.jpg378863450_10220807505812419_6871751389239765556_n.jpg380057540_10220807487691966_6823776674514070832_n.jpg379187999_10220807489772018_2965663752255159035_n.jpg376421847_6517640741684089_700621628211162_n.jpg374536679_6460173084095179_4109224255727769646_n.jpg379005767_10220786822535350_6014585151907947536_n.jpg