Nhìn thấy cơ hội là năng khiếu, nhưng thật sự nắm bắt cơ hội phù hợp là lựa chọn và phát triển tốt cơ hội là năng lực.
Giữ một thái độ đúng mực, luôn trân trọng & học hỏi là điểm tựa đưa bạn tới thành công.
Khởi đầu tuần làm việc chăm chỉ với nhiều những điều thú vị.
22.05