Các công ty nhỏ thường gặp nhiều khó khăn trong việc tìm kiếm khách hàng. Các công ty lớn hơn có thể thuận lợi hơn, nhưng cũng phải rất nỗ lực để giữ chân khách hàng cũ.
 
Thế nhưng, khách hàng luôn có xu hướng tìm kiếm đến các chuyên gia, và có xu hướng tin tưởng những công ty được quản lý bởi các chuyên gia chứ không phải những thương hiệu ăn theo hay na ná nhau trên thị trường.
 
Đặc biệt, khách hàng sẵn sàng trả giá cao cho chuyên gia. Chúng ta càng uy tín, khách hàng càng tôn trọng ta hơn.
 
Đặc biệt, nhiều lãnh đạo có thể gặp khó khăn khi cố gắng trở thành chuyên gia trong một lĩnh vực chuyên môn cụ thể, nhưng sẽ dễ dàng hơn nhiều nếu thử vận hành công ty theo cách một chuyên gia (chuyên gia trong kinh doanh).
 
Trước khi sử dụng phương tiện truyền thông để lan toả, ta cần rõ chiến lược - Chiến lược biến công ty thành Mô hình chuyên gia, đúng hay rất đúng?
 
Mô hình chuyên gia trong kinh doanh? Bạn đã biết chưa? Có bao nhiêu người muốn tận dụng nó để bứt phá giai đoạn này? Hãy nói với Hương Ly nếu bạn quan tâm nhé!
 
240113334_10217331669038672_5323919181855783340_n.jpeg