Tính cách không thể phát triển một cách dễ dàng và yên lặng. Chỉ qua trải nghiệm thử thách và gian khổ mà tâm hồn trở nên mạnh mẽ hơn, hoài bão hình thành và thành công đạt được.
Cuộc sống là 1 chuỗi vòng lặp để ta quan sát và thấu cảm, giữ riêng cho mình những khoảng lặng, để thêm bình an & trân trọng hơn những gì mình đang có.
Tập trung, hướng đích & ra kết quả cũng là một loại bình an☘️
👗 Hương Queen348994107_156000367299869_8263211423859240779_n.jpg349124315_560970772894161_6957794303866207245_n.jpg348932187_1353967451846992_7376867887573971570_n.jpg