Những thói quen cố hữu, những con đường đã quen thuộc, vĩnh viễn sẽ không tạo ra kỳ tích.
“Đừng dập tắt nguồn cảm hứng và trí tưởng tượng, đừng trở thành nô lệ cho hình mẫu của mình".
Là người làm sáng tạo nhiều năm, tôi luôn thích thách thức mình trong những trải nghiệm mới. Tạo ra điểm mới trên những cung đường quen thuộc, mở rộng đích đến trên những cung đường cũ