Chúng ta sinh ra để sống hạnh phúc. Đó là động lực cơ bản. Nhưng cuộc sống muôn vị, có thể hạnh phúc mỗi ngày hay không còn tuỳ vào cách thưởng thức của mỗi người!
Tin tưởng vào chính bản thân mình để tìm kiếm sự mới mẻ từng ngày trong cuộc sống.
Tin tưởng không phải là cần cho rằng bản thân là người quá tài giỏi, hay là thần thánh gì. Đơn giản chỉ cần là chính mình và nỗ lực làm tốt mọi việc trong hiện tại và làm tốt hơn nữa trong tương lai.