Dù chỉ mới tham gia HAPPY WOMEN nhưng chị đang có rất những đóng góp quan trọng trong sự phát triển của tổ chức vì cộng đồng phụ nữ này, chị còn hy vọng tổ chức sẽ phát triển hơn nữa để đạt tới sự mệnh gắn kết các nữ lãnh đạo trên toàn cầu và mang lại các hạnh phúc cho chị em phụ nữ.