Gần 2000km đi về trong ngày để thăm quan Nhà máy sản xuất của JCVision tại Hồ Nam, xuất phát từ 6h sáng về tới Thẩm Quyến khoảng 21:30, kết thúc chuyến công tác của BLD HDB, đoàn sẽ quay về Việt Nam vào ngày mai.
Có chút thấm mệt, chân mỏi rã rời, nhưng cũng đầy hứng khởi cho kế hoạch tại Việt Nam trong năm tới.
Có rất nhiều cảm xúc đặc biệt trong chuyến đi lần này, bước ra ngoài để thấy thế giới đang chuyển mình, những người bạn quanh mình đang không ngừng vận động và tiến tới, với những câu chuyện truyền cảm hứng và những bức tranh khiến bản thân thêm động lực, mọi hành trình chỉ mới đang bắt đầu
Tháng cuối cùng của năm cũ chuẩn bị chào đón một năm mới, với những mục tiêu mới & những câu chuyện mới!