Một hành trình gần 12 tiếng đường ngoằn nghèo nhưng không cho bản thân được nghỉ ngơi bởi ở nhà vẫn còn công việc của HĐB, Ruby Group, dự án M.Ai chuẩn bị ra mắt & rất nhiều công việc cá nhân khác.
Các khúc cua quanh co làm xe chết máy liên tục và đoàn phải xuống đẩy xe vài lần.
Mọi người cứ hỏi tôi, năng lượng ở đâu ra và động lực nào để tôi mỗi ngày bận rộn nhiều công việc như vậy mà vẫn dành thời gian cho rất nhiều hoạt động cộng đồng, có những hành trình, chỉ có tự mình trải qua mới cảm thấu được những cảm xúc & ý nghĩa.
Chỉ cần là hoạt động đồng hành cùng chị - một người chị yêu dấu của tôi, thì dù cv có bận thế nào tôi cũng sẽ dành thời gian tham dự. Ngoài việc tình cảm dành cho chị sau một thời gian dài gắn bó, thì sau mỗi hành trình càng cảm nhận được những giá trị mà chị trao đi.
Mọi thành công không đến tự nhiên, đó là sự góp nhặt của rất nhiều sự hy sinh, sự nỗ lực và bền bỉ hướng đích.
Và Ly nhận thức ra hành trình của chính mình.
9.11.2023
Hoàng Su Phì, Hà Giang