Thăm quan hãng âm thanh có sản lượng top 1 trên các sàn TMDT Trung Quốc, BLD chúng tôi vô cùng thích thú với Bộ giải pháp trọn gói chuyên nghiệp dành cho Lớp học nhạc & Bộ giải pháp trọn gói dành cho Streamer chuyên nghiệp.
Đây là lý do mà Ngày thứ 6, vẫn tiếp tục hành trình, trên đường hoặc trong văn phòng và nhà xưởng, mạng phập phù, chân nhừ mỏi nhưng BLD chúng tôi không ai thấy mệt mỏi mà luôn tràn đầy cảm hứng.
Có rất nhiều điều thú vị để làm trong năm tới