Hành trình "cất cánh" không bao giờ dễ dàng. Luôn sẽ có những chông gai, thử thách khiến bạn chùn bước.
Hãy kiên định, nỗ lực và không ngừng học hỏi, những hành trình cao hơn luôn đợi bạn ở phía trước.
Cho em, cho tôi, và cho những điều tuyệt vời sắp tới!!!
Muse: Đỗ Hương Ly 2024
Costume: Hương Queen Haute Couture
Nhiếp ảnh: Tô Hoàng