Cùng học cùng làm nhưng người thành công kẻ thất bại do phương hướng chỉ là 3 phần đúng, còn lại 7 phần thành bại do bản lĩnh, sự nắm bắt & sự nỗ lực của mỗi người.
Đường phía trước cứ mạnh mẽ bước đi