"Cứ bình tĩnh, những thứ tốt đẹp thì luôn cần thời gian."

Cứ bình tĩnh, con đường cậu đi rồi sẽ có điểm dừng chân; điều gì thuộc về cậu rồi sẽ thuộc về cậu; ước mơ mà cậu hằng nỗ lực theo đuổi, rồi sẽ thành hiện thực.

Cứ bình tĩnh, từng mùa nối tiếp chậm rãi bước qua, và bầu trời sẽ lại xanh.

Chúng ta rồi sẽ hạnh phúc thôi. Nhất định sẽ hạnh phúc.

Chào tháng 6, tháng mà nhiều thứ tôi chuẩn bị và chờ đợi rồi cũng tới !!!

Hello June
#DoHuongLy
#PanDo & #DnL 
Ẩn bớt
— với Hien Do và Hương Ly Đỗ.